Torma põllumeeste konvent

Torma põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Lullikatku külas.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Avinurme, Lohusuu, Torma ja Voore vald.

Konvendi esimees: Heinrich Sarapuu.

Juhatuse liikmed: Karl Puus, Aleksander Lindeberg.

Põllutöökoja liige: Karl Jalak.

Konvendi liikmed: August Tooming, Mihkel Sild, Johannes Raja, Paul Tamm, Karl Lille, Hendrik Saluste, Otto Lõhmussaar, Erich Reial, August Unt, Otto Sirel, Joosep Kivi, August Aun (seltskondlikkude organisatsioonide poolt), Mihkel Sõber (ühistegeliste asutiste poolt), Emma Mukk (maanaiste poolt).

Konvendi piirkonnas oli 2060 talu, valimisõiguslikke majapidajaid 1936. aastal 1548, nendel kokku 67 633 puhaskasurubla.

Talundite rahvastik kokku 9561 inimest, kellest talupidaja perekonnaliikmeid 8600 ja töölisi 961.

Maad konvendi piirkonna taludel kokku 36 795 hektarit.

Lehmi oli umbes 5700.