Tonkava keel

Tonkava keelt kõnelesid Texases elanud tonkavad. Umbes 1930. aastatel keel hääbus, kõnelejaid ei olnud enam. Tänapäeval suhtleb hõim inglise keeles, aga kasutab selles sõnu vanast keelest. Tonkava tähendab tõlkes 'tõelisi inimesi'.[1]

Tonkava keele levila enne kontakti eurooplastega

KeelkondRedigeeri

Keel kuulub Põhja-Ameerika isoleeritud indiaani keelte hulka.[2]

Täpsem piirkondRedigeeri

Ida-Texas, Oklahoma, New Mexico.[3]

Kõnelejate arvRedigeeri

Keel on hääbunud.[3]

ArvsõnadRedigeeri

üks weispax
kaks ketay
kolm metis
neli sikit
viis kaskwa
kuus sikwalaw
seitse sikieoestaw
kaheksa sikityees
üheksa sikweisxela
kümme sikpax

[1]

Keele struktuuri andmedRedigeeri

Kahesilbilistel sõnadel on rõhk viimasel silbil, enamasilbilistel sõnadel eelviimasel. Keeles on 10 vokaali, mis eristuvad kõlalt ja pikkuselt. Vokaalid on paigutatud viie kaupa kahte rühma – pikad ja lühikesed täishäälikud.

  Ees   Taga
lühike pikk lühike pikk lühike pikk
High i   u
Mid e   o
Low   a  

Kaashäälikuid on 15.

Tähestik ja hääldusRedigeeri

Tähestik Hääldus Tähestik Hääldus
c /ts/ a /a/
h /h/ /aː/
k /k/ e /e/
/kʷ/ /eː/
l /l/ i /i/
m /m/ /iː/
n /n/ o /o/
p /p/ /oː/
s /s/ u /u/
t /t/ /uː/
w /w/    
× /x/    
/xʷ/    
y /j/    
'  or  ? /ʔ/    

[4]

KeelenäideRedigeeri

yaxan a:x hemaxan 'awas - n'a – n 'aso – ka 'ale – na a:x – pix 'ok - me - lo – xa ya - tal – pan pilaw – tic tol - 'axan tol - 'axanya – tos xa - ya – kew pan a – was mam - 'an mam - 'an - ci – kew na - hen - mas – luc ke – kew Ya - tal - pan ke - kew!
toit vesi kana vorst suhkur jahu siider (magus vesi) peekon leib küpsised mais plaksumais või sai liha sool pipar kartulid anna mulle Anna mulle leiba!

[1]

KirjaviisRedigeeri

Foneetiline [4]

ViitedRedigeeri