Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus on üks erihoolekande teenustest, mida pakutakse psüühikahäirega inimestele toimetuleku parandamiseks.

Toetatud elamise teenuse saamiseks peab inimese toimetulek niipalju alanenud olema, et ta ei ole suuteline iseseisvalt lahendama igapäevaelu keerulisemaid probleeme. Keerulisemad probleemid oleksid:

  • tuleviku planeerimine;
  • keerulisemate finantstehingute olemusest arusaamine.

Toetatud elamise teenuse saamisel peab klient olema võimeline igapäevaselt enda eest hoolitsema – toitu valmistama, enesehügieeniga edukalt hakkama saama, kommunaalmakseid maksma.

Toetatud elamise teenuse osutamise korral klient saab elamispinnana kas toa korterist või ühetoalise korteri. Teenuse osutaja ei saa eraldatud elamispinna eest mingit kasumit, mis tähendab seda, et ei sõlmita klassikalist üürilepingut (lepingut, mille puhul on üürileandja eesmärk saada elamispinna üürimisest kasumit).

Toetatud elamise teenus sisaldab regulaarset juhendamist, mille tulemusena klient viib ellu elamisega seotud tulevikunägemused. Juhendamise maht on umbes üks tund päevas. Juhendamine sisaldab nii motiveerimist kui ka õpetamist.

Seega täidab toetatud elamise teenus kahte eesmärki:

  • sotsiaalabi, sest klient saab elamispinna üürida omahinna eest. Reeglina on kliendi sissetulekud ebapiisavad, et üürida elamispinda turuhinnaga;
  • kõrvalabi osutamine, mille tulemusena klient saab igapäevaeluga paremini hakkama.

Toetatud elamise teenuse osutaja on tavaliselt mittetulundusühing, mis saab riigilt toetatud elamise teenuse osutamise eest riiklikult fikseeritud tasu.