Terrass (geoloogia)

Terrass on astangutevaheline rõhtne väikese kaldega tasand.

Terrassid Varta jõel Poznańi linnas

Jõe- ehk oruterrassid tekivad erosioonibaasi muutumisel maapinna tõusu või veetaseme muutumise tõttu. Nad tähistavad jõeoru kunagist lammi.

Järve- ja mereterrassid võivad oma tekkimisviisi järgi olla kuhje- või kulutusterrassid. Nad tähistavad endisaegset järve või mere veetaset.