Teratoloogia

Teratoloogia on teadusharu, mis uurib organismide väärarendeid ehk teraate (nii kaasasündinud kui ka sünnijärgseid) ja nende tekkimise põhjuseid.

Teadusharu uurib peale inimese väärarendeid ka teistel loomadel ja taimedel.