Teostatavus

Teostatavus ehk tehtavus ehk realiseeritavus ehk reaalsus on plaani, ülesande või eesmärgi omadus, mis seisneb selles, et tema teokstegemine ehk realiseerimine on praktiliselt võimalik.