Tektoonilised rikked

Tektoonilised rikked on maakoore lasumusrikked, mida on põhjustanud geoloogilised sisejõud.

Kurd- ehk plikatiivsed rikked on mitmesuguste kuju ja suurusega kurrud, mis paiknevad maakoores üksikult või rühmiti; need tekivad kivimite plastilise deformeerumise tagajärjel.

Rebend- ehk disjunktiivsed rikked on maakoorelõhed, mida mööda kivimiplokid on nihkunud; need tekivad kivimite jäiga deformeerumise tagajärjel. Rebendrikete hulgas eristatakse siirdega rikkeid ehk paraklasse ning siirdeta rikkeid ehk diaklasse. Sügavuse järgi jaotatakse rebendrikked maakoore ülemises osas olevaiks murranguiks ning kogu maakoort läbivaiks ja kohati ülemisse vahevöösse ulatuvaiks süvamurranguiks.

Maakoore tahkes ülaosas valdavad rebendrikked, suures sügavuses muutuvad kivimid plastiliseks ning ülekaalu saavad kivimite kurdrikked.

KirjandusRedigeeri