Tekiehitis on laevakerele tekile või peatekist kõrgemale ehitatud kompaktne funktsionaalse mahuga konstruktsioon.

Tekiehitises paikneb tavaliselt muuhulgas laeva navigatsioonisild, samuti on sinna mahutatud sageli vajalikud töö- või eluruumid ehk kajutid.

Laeval võib olla sõltuvalt otstarbest rohkem kui üks tekiehitis.

Vaid juhtimiseks väikese laeva või kaatri tekile ehitatud üksikut kinnist tekiehitist kutsutakse ka roolimajaks.