Teeninduskeel on teeninduses kasutatavad keelelised vahendid.

Teenindaja suhtleb klientidega kas näost näkku, meili teel, telefonitsi või kehakeeles. Suhtlus on nii verbaalne kui ka mitteverbaalne. Kliendiga peab suhtlema toetavalt ning hoolivalt, talle piisavalt tähelepanu pakkudes ning teenuse võimalikult meeldivaks tegema, et klient tagasi tuleks ning teenust uuesti kasutaks.[1]

Mitteverbaalse ehk kehakeele seisukohast soovitatakse kliendiga usaldusliku suhte saavutamiseks kasutada kliendile sobivat distantsi, vältida pealetükkivust, kasutada avatud žeste ja naeratust. Oluline on mõista oma tegevuse ja käitumise mõju kliendile.[1]

Hea teeninduskeele kasutamine on oluline, kuna see mõjub hästi klientidele, kes külastavad organisatsiooni uuesti kasvõi ainult hea teeninduse pärast. Hea teenindaja suudab kohaneda uue kliendiga kiirest ja oskab leida õige teeninduskeele, millega klient rahule jääb.

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 Roosipõld, A. Teeninduskeel