Teatrisemiootika

Teatrisemiootika on teatriteaduse haru, mis tegeleb teatrikeele, teatris eksisteerivate erinevate märgisüsteemide ja nende tähenduste uurimisega.

Teatrikeelt uuritakse semantilisel, süntaktilisel ja pragmaatilisel tasandil. Teatris on kasutusel kolme tüüpi koodid: teatri erikoodid, esmased kultuurikoodid (elukogemus) ja teisesed kultuurikoodid (kultuurikogemus).

Eesti teatrisemiootikute seas on Ester Võsu.