Tartu Ülikooli genoomika instituut

Tartu Ülikooli akadeemiline üksus

Tartu Ülikooli genoomika instituut on teadus- ja õppeasutus (instituut) Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Geenivaramu proovide kontroll 2017. aastal

Genoomikainstituut moodustati 1. jaanuaril 2018, kui Eesti geenivaramu ja Tartu Ülikooliga liideti Eesti Biokeskus. Instituut oli algul valdkonnaväline üksus, kuid 1. jaanuarist 2021 kuulub instituut loodus- ja täppisteaduste valdkonda. Instituudi direktor on Mait Metspalu.

Asutuse põhiülesanne on teha genoomikauuringutel põhinevaid transdistsiplinaarseid alus- ja rakendusuuringuid ning õppetööd ja täita geenivaramu vastutava töötleja ülesandeid. Lisaks on instituut Eesti geenivaramu pidaja ja arendaja ning osutab tuumiklaboris genoomikaalaseid laboriteenuseid.

Välislingid muuda