Konstruktsioonigrammatika

(Ümber suunatud leheküljelt Tarindigrammatika)

Konstruktsioonigrammatika ehk tarindigrammatika on kognitiivse keeleteaduse haru. Konstruktsioonigrammatika peamiseks uurimisobjektiks on lihtlausete konstruktsioonid, eeskätt sellised, kus lause tähendus ei tulene vahetult tegusõna tähendusest. Konstruktsioonigrammatika käsitleb lause ülesehitust omaette keeleüksusena (tarindina).