Tallinna 4. Algkool

Tallinna 4. Algkool oli avalik algkool Tallinnas.

Kool asutati 1876. aastal.

Kool tegutses erinevatel aegadel erinevatel aadressidel. 20. sajandi alguses asus kool Pärnu maantee 64 hoones, mis hiljem lammutati.[1] 1906. aastast töötas koolis õpetajana Ernst Peterson-Särgava.[2]

1920–1930. aastatel asus kool Uus tänav 15 hoones. 1942/43 õppeaastal tegutses kool Lai tänav 25, 1943/44 õppeaastal Kooli tänav 4 hoones. 1944. aastal kool reorganiseeriti, nii et poisid jätkasid õpinguid Tallinna 18. Mittetäielikus Keskkoolis ja tüdrukud Tallinna 13. Mittetäielikus Keskkoolis.[3]

ViitedRedigeeri

  1. Pärnu mnt laiendamisele ette jäänud maja, end. Tallinna 4. algkool/
  2. Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Fotokogu
  3. http://www.tlu.ee/~viu/käsikiri%20(1.%20juuni).doc[alaline kõdulink] Viivi Eksta, Aino Kits, Marga Lvova, Villem Normak, Piret Puust, Tiina Tootsi, Mare Torm, Veronika Varik. Tallinna hariduskorralduse ja üldhariduse areng aastatel 1918 – 2008. Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum 2010