Takseerimine ehk metsatakseerimine (inglise keeles forest mensuration) on tööde kompleks, mille eesmärgiks on metsavarude (metsaressursside) mitmesuguste iseloomulike tunnuste (liigiline koosseis, puidu varu ja tootlikkus, seisukord tulevikus) hindamine ja arvestamine. Silmamõõdulisel takseerimisel ei ole selle viga keskealistes ja vanemates puistutes üldjuhul suurem kui 10%. Nooremates on vead suhteliselt suuremad.

Kirjandus muuda

  • Krigul, T. 1972. Metsatakseerimine. Tallinn, Valgus. 348 lk.
  • Vaus, M. 2005. Metsatakseerimine. Tartu, OÜ Halo Kirjastus. 178 lk.