Taimer (inglise keeles timer) on ajavahemiku mõõtmiseks või ajahetke määramiseks kasutatav seade, mis annab etteseatud ajal väljundsignaali.

Liigitus

muuda

Taimerid võivad mehaanilised või elektrilised. Elektrilised taimerid jagunevad tööpõhimõtte järgi analoogtaimeriteks ja digitaaltaimeriteks.

  • Analoogtaimerites kasutatakse ajalise viite tekitamiseks analooglülitusi (nt kondensaatori laadimisel põhinevad taimerid).
  • Digitaaltaimerid põhinevad valdavalt taktimpulsside loendamisel digitaalsete loenduritega. Täpse sagedusega taktimpulsid saadakse kvartsiga võnkeringilt ehk kvartsresonaatorilt. Odavamates elektrivõrguga seotud taimerites kasutatakse vahel taktsagedusena ka elektrivõrgu vahelduvpinge sagedust.
    • Programmeeritav digitaaltaimer – arvutiprogrammi abil seadistatav digitaalne taimer. Programmeeritavad taimerid on paljudesse mikrokontrolleritesse sisse ehitatud.
    • Tarkvaraline taimer – mobiiltelefonides on taimeriks või kellaks programm.

Aja lugemise järgi eristatakse tagasilugevaid ja reaalajataimereid.

  • Tagasilugev taimer hakkab käivitamisel sekundeid etteantud ajavahemikust tagasi lugema. Suurimaks ajavahemikuks on enamasti 60 minutit. Nulli jõudmisel annab taimer helisignaali. Seda tüüpi on köögitaimer ehk munakell, mis on kas mehaaniline (vedruajamiga) või elektrooniline (numbrilise näidikuga). Tagasilugev taimer võib olla kokku ehitatud ka toitelülitiga, mis katkestab etteantud aja pärast tarvitile antava võrgutoite. Peatamisfunktsiooniga edasilugevaid taimereid nimetatakse stopperiteks.
  • Reaalaja taimer on tuntud lülituskellana. See on kella ja vahel ka kalendrifunktsiooniga programmeeritav elektrooniline taimer, mis lülitab elektritarviti toite sisse ja välja etteantud kellaajal ööpäeva jooksul, nädalase tsükliga seadme korral ka kindlatel nädalapäevadel. Niisugune taimer võib olla valmistatud eraldi seadmena või elektritarvitisse (kodumasinasse, kütte-, valgustus-, valve- või raadioseadmesse) sisse ehitatud. Teleril, raadiovastuvõtjal ja muusikakeskusel on sageli sisselülitamistaimer (aparaadi soovitud kellaajal sisselülitamiseks), salvestustaimer (saadete salvestamiseks) ja unetaimer (etteantud minutite pärast väljalülitamiseks). Eraldi seadmena valmistatud programmeeritavaid lülituskellasid nimetatakse programmkelladeks.

Vaata ka

muuda