Tahke Maa on termin, millega eristatakse valdavalt tahkes olekus litosfääri ning selle alust Maad atmosfäärist ja hüdrosfäärist.

Seda väljendit ei saa tõlgendada sõna-sõnalt, sest ka tahke Maa sisaldab nii vedelas kui ka gaasilises olekus osi.

Terminit kasutatakse mõne teadusharu uurimisobjekti piiritlemiseks, näiteks tahke Maa geokeemia.

Geoloogia on põhiliselt tahket Maad uuriv maateadus.