Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on sihtotstarbeline maks, mille eesmärk on saada vahendeid nn taastuvenergia tootjate toetamiseks. Taastuvenergia tasu tuleb maksta avalikust elektrivõrgust tarbitud igalt kilovatt-tunnilt, sõltumata elektri tootmisviisist. Taastuvenergia tasu määra arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering AS. Taastuvenergia tasu koguvad elektritarbijatelt ja edastavad Elering AS-ile jaotusvõrguettevõtjad.[1] Taastuvenergia tasu lisandus elektriarvetele alates 1. maist 2007. aastal [2].

Taastuvenergia tasu suurus, ilma käibemaksuta
Aasta Taastuvenergia tasu, senti kWh Toetatav taastuvenergia elekter, TWh Toetatav tõhusa koostootmisega toodetav elekter, GWh Märkused
2007 0,14 [2]
2008 0,19 [3]
2009 0,39 [3]
2010 0,81 [4]
2011 0,61 [4]
2012 0,97 [5]
2013 0,87 [5]
2014 0,77 [5]
2015 0,89 [5]
2016 0,96 1,26 165 [6]
2017 1,04 [7]

ViitedRedigeeri