Tööliste Leht

Tööliste Leht oli Tartus 1921. aastal ilmunud ajaleht. Ajalehe väljaandja oli A. Lieberg, vastutav väljaandja R. Veiram.

Ühtekokku ilmus ajalehte 20 numbrit. Ajalehte trükiti Varraku trükikojas.