Töökeskkonna ohutegurid

Töökeskkonna ohutegurid on töökeskkonnas leiduvad mitmesugused ohutegurid, mis mõjutavad töökeskkonna ohutust.

Need tegurid võivad olla füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised või psühhosotsiaalsed.

Ühes töökeskkonnas võib samal ajal toimida mitu erinevat ohutegurit.

Ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise korra kehtestab Eestis Vabariigi Valitsus.

Vajadusel tuleb ohutegurite mõju vähendamiseks kasutada isikukaitsevahendeid.[1]

Viited

muuda
  1. "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus". Riigikogu. 26.07.1999. § 3. Vaadatud 07.01.2019.