Suurima kaaluga bitt

Suurima kaaluga bitt (ka vanim bitt, kõrgeim bitt; inglise keeles most significant bit, lühend MSB) on bitt, mis esitab positsiooni, kus asub kahendarvu suurima väärtusega bitt.

Arvu 149 esitus kahendsüsteemis. Suurima kaaluga bitti tähistav ruut on värvitud

Kahendsüsteemis reastatakse kõik bitid kaalu järgi, tavaliselt kaalu vähenemise järjekorras. Vasakpoolseima ehk suurima kaaluga biti väärtus on 2n–1 (kus n on kahendarvu kohtade arv). Vähima kaaluga biti väärtus on 20 ehk 1. Näiteks kahendarvu 100101012 väärtus kümnendsüsteemis on: 27+0+0+24+0+22+0+20 = 14910. Suurima kaaluga biti väärtus on siin 28–1 = 27 = 128 (kahendarvus on 8 positsiooni).

Tavaliselt kirjutatakse kahendarv nii, et MSB on kahendarvu vasakpoolseim bitt. Mõnede arvutite arhitektuuris ja krüptograafia rakendustes kasutatakse ka esitusviisi, kus MSB on parempoolseim bitt.

Inglise keeles püütakse vahet teha kahel lühendil: msb ja MSB – vastavalt most significant bit ja teine Most Significant Byte. Viimasel juhul viidatakse mitmebaidilise sõna kõige suuremat kaalu omavale baidile.

Vaata ka muuda