Suunatud graaf on graaf, mille tippude vahelised servad on suunatud.

Suunatud graaf

Suunatud ehk orienteeritud serva nimetatakse kaareks. Formaalselt on suunatud graaf järjestatud tipupaaride hulk E .

Kaar {u, v} on intsidentne tippudega u ja v, kus u on lähtetipp ja v on lõpptipp. Suunatud täisgraafi nimetatakse turniiriks.


Kirjandust

muuda