Suhteline tihedus

Suhteline tihedus ehk eritihedus (tähis ) on dimensioonita suurus, mis näitab, mitu korda on uuritava aine tihedus suurem või väiksem võrdlusaluseks võetud aine tihedusest samadel tingimustel (temperatuur, rõhk, ruumala):

.

Gaasiliste ainete puhul võetakse võrdlusaluseks (normaaliks) harilikul kuiva õhu tihedus normaaltingimustel ja vedelike (ka tahkiste) puhul destilleeritud vee tihedus, mis on +20 °C juures 998,203 kg/m3 ≈ 1000 kg/m3 ja suurima tiheduse temperatuuril (+3,98 °C) 999,973 kg/m3.