Strateegiline filantroopia

Strateegiline filantroopia (inglise keeles venture philanthropy) on riskikapitali põhimõtetele toetuv heategevuse liik, mis pakub nii rahalist kui mitterahalist (oskusteave, vabatahtlik inimressurss) toetust sotsiaalsetele algatustele, mis tegutsevad ühiskonna edendamise nimel. Strateegilise filantroopia eesmärgiks on tõsta nende organisatsioonide tegevusvõimekust, mille kaudu suurendatakse positiivset mõju ühiskonnas nii sotsiaal-, keskkonna- kui ka kultuurivaldkonnas. Strateegiline filantroopia on filantroopia spetsiifilisem suund.

EesmärgidRedigeeri

Strateegilise filantroopia eesmärgiks on tõsta ühiskondlike organisatsioonide tegevusvõimekust, mille kaudu suurendatakse positiivset mõju ühiskonnas nii sotsiaal-, keskkonna- kui ka kultuurivaldkonnas.

IseloomustusRedigeeri

  • Tihe koostöö toetuse saajaga
  • rahastus vastavalt arenguvajadustele
  • mitmeaastane toetus
  • mitterahaline toetus, st oskusteabe vahendamine/pakkumine
  • toetusorganisatsioonide tegevusvõimekuse tõstmine
  • ühiskondliku mõju (tegevustulemuse) hindamine

MõistedRedigeeri

  • Toetajad – fondid, ettevõtted, eraisikud, korporatsioonid. Toetajad ootavad esmajoones sotsiaalset kasu oma "investeeringult".
  • Strateegilise filantroopia organisatsioonid – vahendavad finantseerimist vastavalt toetuse/investeeringu saaja arenguvajadusele koos oskusteabe kaasamisega, orienteerudes organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmisele ja oodates toetuselt esmajoones sotsiaalset kasu(mit). Võimalik finantskasum suunatakse tavaliselt tagasi uutesse sotsiaalsetesse investeeringutesse. SF-organisatsioonid toimivad valdavalt sihtasutuste või fondidena. Või ühendustena, mis kasutavad mõlemat tegevusvormi.
  • Toetuse saajad (eng investees) – organisatsioonid ja sotsiaalsed ettevõtted (kriitilises) arengufaasis, kus toetus võimaldab olulist arenguhüpet.

ArtiklidRedigeeri

VälislingidRedigeeri