Staatikaga määratavad ülesanded

Staatikaga määratavad ülesanded on tugevusõpetuse ülesanded, mis on lahendatavad tasakaaluvõrrandite abil.

Temperatuuri muutumisel staatikaga määratavad konstruktsioonid deformeeruvad, kuid seejuures ei teki sisejõude. Staatikaga määramatute konstruktsioonide temperatuuri muutumisega kaasneb sisejõudude teke.

Staatikaga määratav skeem Redigeeri

Juhul, kui staatikaga määratavas ülesandes esineb arvutusskeem, võib seda nimetada staatikaga määratavaks skeemiks.

Vaata ka Redigeeri