Soome muinasusund

Soome muinasusund on soomlaste ja karjalaste usund, mis eksisteeris enne kristluse vastuvõtmist ning säilis osalt ka pärast seda.

Hilisema aja soome kohalikku usku nimetatakse soome rahvausundiks. Selles on segunenud kristluse ja paganliku (eelkristliku ja kristlusekõrvase) usundi elemendid. Soome keskaegsele ja hilisemalegi rahvausule on iseloomulik, et on austatud nii kristlikku Jumalat ja pühakuid kui ka kohalikke soome jumalusi ja haldjaid.

Vaata ka

muuda