Soojusvöö ehk soojusvöönd on kõige soojema kuu keskmise õhutemperatuuri alusel eristatud piirkonnad Maal.

Soojusvööndite piiriks loetakse kõige soojema kuu samatemperatuurijooni +20 °C, +10 °C ja 0 °C. Varem peeti soojusvöötmete piirideks ka polaarjooni ja pöörijooni.

Soojusvööd vana klassifikatsiooni järgi:

Maal eristatakse järgmisi soojusvööndeid:

Vaata ka muuda