Skenee on orkestra taga olev ehitis, mis oli etendusele fooniks ja näitlejatele väljapääsuks. Skenees näitlejad rõivastusid. Alates 4. sajandil eKr arenes skenee mitmeosaliseks sammastega ehitiseks ja näitlejate esinemine koondus skenee eenduva osa katusele (proskeenionile).

5–8 skenee, 6 proskeenion, 9-11 orkestra