Shiyi

(Ümber suunatud leheküljelt Shi Yi)

Shi Yi (十翼 shí yì, "Kümme tiiba") on "Yi Jingi" kuuluvad ja selle põhiteksti täiendavad seitse (kümneks jaotatud) kommenteerivat traktaati. Neid nimetatakse enamasti "Kümneks lisaks".


"Muutuste raamatu" põhitekstile hiljem kirjutatud ja lisatud kommentaarid koosnevad järgnevatest traktaatidest:

1. (1. ja 2.) "Tuan Zhuan" (彖傳 tuàn zhuán) – "Otsustamise traditsioon" kahes osas. Käib otsuste juurde. Vaatleb kuusjooni joonte ja neid moodustavate kolmjoonte põhjal, et selgitada üldisi otsuseid.

2. (3. ja 4.) "Xiang Zhuan" (象傳 xiàng zhuán) – "Kujude traditsioon" kahes osas.

(3.) "Daxiang Zhuan" – "Suur kujude traditsioon" vaatleb kuusjooni kolmjoontest lähtudes ja annab juhiseid eetiliseks käitumiseks.
(4.) "Xiaoxiang Zhuan" – "Väike kujude traditsioon" vaatleb kuusjoonte jooni eraldi. Selgitused, mis tuginevad kuusjoonte siseehitusele, käsitlevad põhiliselt endeid.

3. (5. ja 6.) "Xici Zhuan" (系辞傳 xì cí zhuán) ehk "Da Zhuan" – "Otsustusi selgitav kommentaar" ehk "Suur kommentaar " kahes osas. Selles esitatakse raamatu aluselised filosoofilised põhimõtted ontoloogia, kosmoloogia, gnoseoloogia ja eetika kohta; ennustamistehnika ja omalaadne Vana-Hiina kultuuri ajalugu.

4. (7.) "Wenyan Zhuan" (文言傳 wèn yán zhuán)- "Kirja ja keele kommentaar ", mis koosneb kahe esimese kuusjoone terminite ja väljendite selgitustest.

4. (8.) "Shuogua Zhuan" (說卦傳 shuō guà zhuán) – "Kolmjoonte kommentaar ".

5. (9.) "Xugua Zhuan" (序卦傳 xù guà zhuán) – "Kuusjoonte järgnevuse kommentaar ".

6. (10.) "Za gua Zhuan" (杂卦傳 zá guà zhuán) – "Erinev gua’de kommentaar ", mis annab kuusjoonte nimedele lisaks ka teised täiendavad nimed.


Eri väljaannetes on lisade paigutus erinev. Vanema traditsiooni järgi asetatakse kahe esimese kuusjoone järele vastavad kommentaarid "Wenyan Zhuanist" (teksti lõikes) ja kogu põhiteksti järele ülejäänud lisad. 3. sajandi alguse saanud teise traditsiooni järgi pannakse üksikute kuusjoonte põhitekstidele kohe järgnema neile vastavad "Tuan Zhuani" ja "Xiaoxiang Zhuani" ütlused. "Xiaoxiang Zhuani" ütlused on jagatud neile vastavate joonte otsustuste alla, mille kohta nad käivad. Ülejäänus on lisade paigutus sama, mis esimeses traditsioonis.

Kõik kommentaarid, peale "Xici Zhuani" ja "Shuogua Zhuani", käsitlevad otseselt põhiteksti ja selle märkide järgnevust – mõtestavad seda avaramalt lahti ja toovad juurde tähenduste nüansse.

Vaata kaRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • Richard Wilhelm: I Ging. Das Buch der Wandlungen. Anaconda, Köln 2007, ISBN 978-3-86647-079-8.
  • Перев. с кит. Б. Б. Виногродского. И цзин-Чжоу И. М. "Северный ковш", 1999.