Seydlitz

Seydlitzide vapp

Seydlitz (ka Seidlitz või Zeidlitz) oli aadlisuguvõsa, kelle esindajad elasid ka Baltikumis.

Seydlitz oli Sileesia päritolu suguvõsa ja esimesed teated suguvõsa esindajast (Otto de Sidelicz) pärinevad 1287.

Suguvõsa esindajad olid kantud Eestimaa rüütelkonna aadlimatriklisse.