Servojuhtimine ehk järgiv juhtimine on automaatjuhtimise moodus kahe mehaaniliselt seostamata masina või nende osa asendi või liikumise kooskõlastamiseks. Servojuhtimine võimaldab juhitaval seadmel toimida (järgida) vastavuses juhtiva seadme asendile või olekule. Juhtivaks seadmeks on tavaliselt programmseade, mis määrab juhitava seadme liikumise ajaliselt. Servojuhtimise korral antakse juhtsignaal võrdlevasse seadmesse, kus toimub tema võrdlemine juhitavalt seadmelt tuleva tagasisidesignaalina. (kiirus, jõud, asend). Võrdlev seade määrab erinevuse juhtsignaali ja tagasiside signaali vahel ja selle vahe väärtusest sõltuvalt rakendub täiturajam, mis muudab juhitava seadme olekut nii, et signaalide erinevus läheneks nullile s.o erinevus juhtsignaali väärtuse ja tagasiside signaali väärtuse vahel kaoks.

Servojuhtimise eesmärk

muuda

Servojuhtimise eesmärk on täiturseadme ajami abil saadav tööd sooritav liikumine, mis järgib juhtseadmele tulevaid käske. Käsk täiturile võib oma olemuselt olla mehaaniline, elektriline, hüdrauliline või pneumaatiline. Juhtimisprotsess on pidev, see tähendab, et süsteem reguleerib ise oma tegevust ka siis, kui täiturseadmele mõjub väline häiriv tegur.

Servojuhtimise kasutamine

muuda

Servojuhtimine leiab kasutamist tööstuslikes robotites, teisaldusseadmetes, töötlevatel masinatel jne. Tavaliselt nõutakse servojuhtimise süsteemilt kiiret ja täpset toimimist.

Vaata ka

muuda