Segaarv on täisarvust ja lihtmurrust koosnev ratsionaalarvu avaldis kujul

kus a, b ja c on naturaalarvud ning bc on lihtmurd. Lihtmurru lugeja ja nimetaja on positiivsed, kuid murrule tervikuna mõjub avaldise ette kirjutatud märk.[1]

Iga liigmurd on esitatav segaarvuna. Näiteks liigmurrud 83 ja –313 on esitatavad vastavalt segaarvudena 2 23 ja –4 37.

Viited muuda

  1. Kaasik, Ü. (2002). Matemaatikaleksikon. Tartu.