Seeli keel oli keel, mida kõnelesid kuni XV sajandini seelid. Keelest ei ole säilinud kirjalikke ülestähendusi, aga kohanimede ja murrete analüüsi põhjal kuulus keel balti keelte hulka. Kuigi seelide kultuur sarnanes latgalite kultuuriga, oli keel ilmselt leedu keelega väga sarnane, sarnanedes mõnedes üksikasjades kurelaste keelega.