Seade (muusika)

Seade on muusikas heliteosest tuletatud heliteos.

Seade võib olla