Sammas (ajaleht)

Sammas oli teaduse infoleht, mida andis välja Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakond.

Ajaleht ilmus aastail 2000–2004 sagedusega kuus korda aastas Tartu Ülikooli Kirjastuselt.

Ajalehe toimetaja oli Andrus Tasa.