Salgamatus (non-repudiation)[1] on infoturbealane termin, mis märgib sündmusest lahtiütlemise võimatust, näiteks kõrge turvatasemega süsteemis. Vastandmõiste on salgamine (repudiation)[2], mis AKITi järgi on "mingi toimingu sooritamise (või sooritamata jätmise) või selles osalemise valelik eitamine". Salgamatus on seega süsteemi turvaomadus, kus ühelgi osalisel ei õnnestu ühtki toimingut maha salata ega ka vastupidi, väita, nagu väljamõeldud toiming leidnuks aset.

AKITi järgi: "salgamatus on tõendatav eitamatus, mis põhineb süsteemi, teenuse või isiku võimel tõendada väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist ja seda tekitanud olemite osalust, sealhulgas

  1. - suutlikkusel väärata sõnumi saatmise või saamise salgamist või
  2. - mingi lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist"

ISO/IEC 27000 definitsioon katab vaid osa mõistet: "väidetava sündmuse või toimingu asetleidmise ja seda tekitanud olemite tõendatavus".

Viited Redigeeri

  1. AS Cybernetica. "Salgamatus". AKIT.
  2. AS Cybernetica. "Repudiation - salgamine". AKIT.