Sabajuur

14. - hobuse sabajuur

Sabajuur on selgroogsete luustiku piirkond saba ja ülejäänud luustiku kokkupuutekohas.