Saarde põllumeeste konvent

Saarde põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Kilingi-Nõmme linnas.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Tali, Saarde, Orajõe ja Laiksaare vald.

Konvendi poolt valitud Põllutöökoja liige oli Hans Mitt.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks August Einaste, Jakob Meier, Mihail Rääk, Jaak Tomson, Georg Kuura, Hendrik Kiilas, August Pukk, Kristjan Avaste, Karl Gerberson, Heinrich Lensment, Jaan Kivilaan, Hans Mitt, Juhan Looper, Kaarel Leesment ja Elmar Kurm.