Sünnitoetus

Sünnitoetus (ingl birth grant) on igale lapsele makstav ühekordne toetus.

EestisRedigeeri

Sünnitoetuse määr Eestis on 320 eurot lapse kohta. Kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmike sünni korral makstakse toetust 1000 eurot lapse kohta, seega on kolmikute puhul see summa 3000 eurot.[1]

Sünnitoetuse taotlemise õigus ja tingimusedRedigeeri

Õigus sünnitoetusele tekib lapse sündimise hetkest. Taotlemisõigus on ühel lapse vanematest. Avaldust saab esitada näiteks Eesti riigi infoportaalis. Portaalis on olemas eeltäidetud vorm vajalike andmetega ja näha kõik toetused, mida on õigus taotleda. Üks võimalus taotlust esitada on Eesti riigi infoportaalis ja teine võimalus toetust taotleda on kohalikus Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroos. [2] Taotlus tuleb sisse anda enne lapse kuuekuuseks saamist [3].

Lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal on samuti õigus taotleda sünnitoetust, kuid ainult juhul, kui varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud. Sünnitoetust ei maksta surnult sündinud lapsele. [4]

Lisaks riiklikule sünnitoetustele maksavad ühe- või ka mitmekordset sünnitoetust kohalikud omavalitsused. Toetuse määr ja tingimused on omavalitsustes erinevad ning täpsema info saamiseks tuleks pöörduda oma linna- või vallavalitsusse.[3] Enamasti on peamine tingimus see, et üks vanem peab olema selle omavalitsuse registreeritud elanik vähemalt kuus kuud kuni aasta enne lapse sündi. [2]

Teisi toetusi lapsevanemaleRedigeeri

Peale sünnitoetuse on ka teisi toetusi, mida lapsevanematel on võimalik taotleda.

Enne lapse sündi on võimalik taotleda [2]:

 • rasedus- ja sünnituspuhkust;
 • sünnitushüvitist;
 • isapuhkust.

Peale lapse sündi on võimalik taotleda [2]:

 • lapsehooldustasu;
 • vanemahüvitist;
 • kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetust;
 • lasterikka pere toetust;
 • kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemakseid;
 • üksikvanema toetust;
 • elatisabi;
 • ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust;
 • eestkostetava lapse toetust;
 • lapsendamistoetust .

ViitedRedigeeri

 1. Sotsiaalministeerium. (s. a.). Perehüvitised. Loetud aadressil https://www.sm.ee/et/perehuvitised-0
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Sotsiaalkindlustusamet. (s. a.). Perehüvitiste lühiülevaade. Loetud aadressil http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-luhiulevaade
 3. 3,0 3,1 Eesti riigi infoportaal. (s. a.). Sünnitoetus. Loetud aadressil https://www.eesti.ee/et/perekond/rasedus-ja-vaeikelapseiga/suennitoetus/
 4. Perehüvitiste seadus. (2018). Riigi Teataja I, 08.07.2016, 1; Riigi Teataja I, 26.10.2018, 2. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017062?leiaKehtiv