Sündimuskordaja

 See artikkel räägib sündimuskordaja üldmõistest; sageli mõeldakse sündimuskordaja all sündimuse üldkordajat

Sündimuskordaja ehk sündimuskoefitsient on mis tahes näitaja, mis saadakse, kui mingi piirkonna kogu rahvastiku või selle osa elussündide arv või sündide arv mingil ajavahemikul jagatakse vastava rahvastiku keskmise suurusega sellel ajavahemikul.

The World Factbook, 2014

Sündimuskordajaid väljendatakse tavaliselt promillides (1000 inimese kohta) ning ajavahemikuks võetakse aasta.

Sündimuskordajaid

muuda


Vaata ka

muuda