Säästev tehnoloogia

Säästev tehnoloogia ehk keskkonnahoidlik tehnoloogia on tehnoloogia, mille kasutamisel ei ületata keskkonna taluvusvõimet, kuid mis tagab inimeste vajaduste rahuldamise.

Säästvad tootmistehnoloogiad on võimalikult vähese energiamahukusega ning kasutatav tooraine või ressurss pärineb kas kasutatud materjalist, taastuvast energiaallikast vms. Sageli on need tooted ka omakorda taaskasutatavad.

Tüüpilised säästva tehnoloogia abil loodud tooted on näiteks taastuvenergia, põletamata savist ehitusmaterjalid.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda