RosUkrEnergo

RosUkrEnergo on Šveitsis registreeritud ettevõte, mis tegeleb maagaasi transpordiga Türkmenistanist Ida-Euroopa riikidesse. 50% ettevõttest kuulub Šveitsis registreeritud Rosgas Holding A.G. kaudu Gazpromile ja teine 50% samuti Šveitsis registreeritud Centragas Holding A.G.-le, mis esindab Ukraina ärimehi Dmõtro Firtašit ja Ivan Fursinit.

RosUkrEnergo asutati 2004. aasta juulis, neli päeva enne Vladimir Putini ja Leonid Kutšma kohtumist, mille eesmärgiks oli sõlmida uus kokkulepe Naftogazi ja Gazpromi vahel ning luua Ukrainasse ja sealt edasi Euroopasse gaasi tarnimiseks kahe riigi ühisettevõte.

Kuni 2006. aastani oli RosUkrEnergo Türkmenistani gaasi vahendajaks Ukrainasse. 2006. aastast 2009. aasta jaanuarini vahendas ettevõte kogu Kesk-Aasiast ja Venemaalt Ukrainasse (Naftogaz Ukrajinõle) imporditava gaasi. 2008. aasta sügisel Gazpromi ja Naftogazi vahel sõlmitud lepingu kohaselt hakkas Naftogaz Venemaa gaasi saama kõrgema hinna eest otse Gazpromilt ja RosUkrEnergo lülitati vahendusahelast välja.