Roosa Jakobi kogudus

EELK Roosa Jakobi kogudus on luterlik kogudus Vana-Roosas. Kogudus tegutseb Roosa Jakobi kirikus.

Roosa Jakobi kirik

Kogudus kuulub Võru praostkonda.

Koguduse hooldajaõpetaja on Mait Mölder. Juhatuse esimees on Marika Parv.