Rongikoosseis on mitmest veeremiüksusest koostatud tervik, mida on võimalik käsitleda rongina.

Kaubarongi koosseis Lagedi-Muuga liinil (juuli 2009).

Raudteeveeremi puhul saab teatud juhtudel ühte tüüpi veeremiüksusi kokku haakida ja juhtida neid ühest juhikabiinist ühe rongina.

Eristatakse:

  • eelmääratud koosseis – võimalik muuta käitamise ajal
  • püsiv koosseis – võimalik muuta ainult töökojakeskkonnas.