Rocca al Mare Uisukool

Rocca Al Mare Uisukool on 2001. aastal asutatud spordikool, tegevusaadressiga Tallinn, Haabersti 3. Uisukooli tegevus toimub Premia Jäähallis.

Rocca al Mare Uisukooli logo

Uisukool rajati viie iluuisutamisklubi baasil: Anna Levandi IK, Arabesk, Liibela, Oiler, Tallinna IK, treenerid: Anna Levandi, Jekaterina Nekrassova, Anna Nekrassova, Oksana Romanenkova, Aleksander Denissenko, Irina Frolova, Liina-Grete Lilender. Järgmisel hooajal lisandus veel kolm klubi. Kümnes hooaeg on edukalt alanud kaheksa klubiga ja ligi 300 õpilasega.

Uisukooli eesmärk Redigeeri

  • Propageerida iluuisutamist rahvaspordina ja luua lai harrastajate ring, mille baasil oleks võimalik andekamaid lapsi suunata tippsporti;
  • Kutsuda iluuisutamise juurde lisaks lastele ka täiskasvanuid. Luua harrastajatele võistlussüsteem ja korraldada võistlusi;
  • Arendada Eestis iluuisutamist kui võistlussporti, tõsta spordiala kvalitatiivset taset. Arendada paralleelselt kõiki populaarsemaid iluuisutamisalasid: üksiksõitu, jäätantsu, paarissõitu;
  • Kõrgeimaks eesmärgiks on treenida Eesti iluuisutajaid konkureerimaks maailma tipptasemel – olümpiavõitjaks, maailmameistriks.

Uisukooli õppekava Redigeeri

Iluuisutamise algettevalmistus Redigeeri

Algettevalmistuse astmes toimub õppetöö 3 aastat. Treeningurühmad moodustatakse lastest vanuses 4–7 aastat.

Õppe-treeningutöö põhisuunaks on laste mitmekülgne kehaline ettevalmistamine. Õpilastele iluuisutamise tehniliste aluste õpetamine, laste kehaliste võimete, kehaehituse ja psüühiliste omaduste arendamine.

Iluuisutamise algspetsialiseerumine Redigeeri

Algspetsialiseerumise astmes toimub õppetöö 4 aastat. Õppe-treeningurühmad komplekteeritakse 6–15-aastastest spordikooli algettevalmistuse läbinud noortest ja täiendavalt teistel spordialadel piisava ettevalmistuse saanud iluuisutamishuvilisest

Iluuisutamise meistriklass Redigeeri

Meistriklassis toimub õppetöö 4 aastat. Meistriklassi saavad tipptasemega iluuisutajad, kes on edukalt läbinud algspetsialiseerumise astme.

Õppe-treeningutöö põhisuunaks on mitmekülgne üldkehaline ettevalmistus ning rõhutatult erialane treening. Õppe-treeningutöö eesmärgiks on orientatsioon maksimaalsele võimalikule tulemusele. Samuti noortele iseseisvaks treeningutööks vajalike teadmiste andmine.

Kujunduisutamine Redigeeri

Moodustamisel on kujunduisutajate rühm. Kujunduisutamisega saavad tegeleda vähemalt iluuisutamise algettevalmistuse läbinud lapsed ja noored, kes soovivad aktiivselt treenida, kuid kellel ei ole võimeid või soovi jätkata algspetsialiseerumise astmes või meistriklassis.

Kujunduisutamise rühma eesmärgiks on saavutada piisavalt kõrge sportlik tase, et olla konkurentsivõimeline nii kodus kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Iluuisutamise harrastusrühmad Redigeeri

Harrastusrühmadesse kuuluvad lapsed ja noored, kes armastavad iluuisutamist, kuid ei püüdle tippsporti. Harrastusrühmades on võimalik uisutada ka terviseprobleemidega lastel, nt. astmahaiged, kellele treener annab eriprogrammi vastavalt lapse tervislikule seisundile ja raviarsti soovitustele.

Eraldi tegutseb täiskasvanute harrastusuisutajate rühm, mis koguneb üks kord nädalas. Harrastajad omandavad kogenud treeneri näpunäidete järgi uisutamise põhialuseid, samuti lihtsamaid iluuisutamise elemente.

Välislingid Redigeeri