Ristamine on loomade ja taimede aretamisvõte, mille puhul genotüübilt erinevate isendite sugurakud ühendatakse sügoodiks.

Ristamise eesmärk on tõu- ja sordiaretuses parandada või täiustada olemasolevaid tõuge ja sorte ning kujundada uusi või saada tarberistlusega produktiivtaimi ja -loomi.

Ristamine vanemate vahel, kes erinevad üksteisest vaid ühe geenipaari poolest või kus vaadeldakse vaid üht tunnuspaari, on monohübriidne ristamine.

Ristamine, kus vanemvormid erinevad teineteisest kahe tunnuse (tunnuspaari) poolest, õieti kahe geenipaari poolest, on dihübriidne ristamine.

Looma- ja taimeliikide, -rasside, -varieteetide jne omavahelist ristamist nimetatakse hübriidimiseks.