Riskiühiskond

Riskiühiskond (inglise risk society) on Lääne tööstusriikide tänapäeva ja tuleviku ühiskond, kes satub üha suurenevasse sõltuvusse teaduslikest ja tehnilistest teadmistest.

Need teadmised ja tehnika toodavad riske ja ohte, mis võivad ajas väga kaugele ulatuda ja mille tagajärgi on seetõttu raske, kui mitte võimatu hinnata (nt tuumaenergia).

Ühtlasi on riskiühiskond keskkond, mis reorganiseerub vastusena nii reaalsetele ohtudele kui ka kujuteldud või liialdatud ohtudele.

Termini juurutas 1990ndatel saksa sotsioloog Ulrich Beck.

Kasutatud kirjandusRedigeeri