Ringkond (Hiina)

Hiina haldusüksuse tüüp

Ringkond (地区 dìqū 'piirkond') on Hiina Rahvavabariigis 2. järgu haldusüksus.

2. järgu haldusüksused on ka aimakid (盟 méng), ringkonna õigustega linnad (地級市 dìjíshì) ja autonoomsed ringkonnad.

Ringkonnad on säilinud ainult hõreda asustusega ääremaadel.