Riigi infosüsteemi haldussüsteem

Riigi infosüsteemi haldussüsteemi (lühend RIHA) on riigi infosüsteemi kataloog. Ühtlasi on see menetlus- ning halduskeskkond, mille kaudu tagatakse riigi infosüsteemi terviklik ja tasakaalustatud areng. RIHA tagab riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse ning aitab planeerida riigi infohaldust.[1]

Õiguslikust vaatest on RIHA põhimõtete kogu ja oluline riiklik register. RIHA reguleerib Avaliku teabe seadus[2] ja eriregulatsioon.[3] RIHA on kohustuslik avaliku ülesannet täitvatele isikutele.

Eesmärk

muuda

RIHA eesmärk on riigi infosüsteemi haldamise läbipaistvuse tagamine, riigi infohalduse planeerimine, riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse ja avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike isikute andmekogude koosvõime toetamine ning andmekogude nõuetele vastavuse kontrollifunktsiooni võimaldamine.[3]

Põhimõtted

muuda

 RIHA põhimõtted on:[3]

 1.  seaduslikkuse põhimõte – riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus töödeldakse andmeid avaliku ülesande täitmise käigus seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus ettenähtud kohustuse täitmiseks;
 2.  ühtsuse põhimõte – riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud peavad olema omavahel ühildatavad ning olema võimelised koostoimimiseks, andmevahetuseks ja andmete kontrolliks;
 3.  põhiandmete kasutamise põhimõte – andmed kogutakse võimalikult autentsest allikast ning koondatakse andmekogusse, mis on vastavate andmete suhtes ühtseks allikaks kõikidele riigi infosüsteemi kuuluvatele andmekogudele nende seadusekohaste ülesannete täitmisel;
 4.  jälgitavuse põhimõte – kõik pöördumised andmekogu poole ja vastused kasutajale talletatakse (infosüsteemide andmevahetuskihiga liitunud infosüsteemide korral turvaserverite turvalogides). Andmete olemasolu andmekogus ja nende töötlemise fakti peab olema võimalik tuvastada ja taastada;
 5.  kaasaegse infotehnoloogia kasutamise põhimõte – riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu haldamisel kasutatakse maksimaalselt ära kaasaegse infotehnoloogia võimalused. Andmeid töödeldakse digitaalselt;
 6.  andmevahetuse teenusekesksuse põhimõte – andmevahetus (ristkasutus) erinevate andmekogude ja töötlejate vahel realiseeritakse andmeteenuste põhjal;
 7.  tehnilise ja organisatsioonilise optimaalsuse põhimõte – andmekogu asutatakse ja selle muutmine toimub, pidades silmas riigi infosüsteemi haldamise põhimõtteid ja lähtudes valdkonna heast tavast ning majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud, riigi IT koosvõime raamistikest.

Kataloog

muuda

RIHA annab teavet:[1]

 • millised infosüsteemid ja andmekogud moodustavad riigi infosüsteemi;
 • milliseid andmeid ja millistes infosüsteemides kogutakse ning töödeldakse;
 • kes on infosüsteemide ja andmekogude vastutavad töötlejad ja kontaktisikud;
 • millistel õiguslikel alustel andmekogusid peetakse ja andmeid töödeldakse;
 • infosüsteemide koosvõimet kindlustavatest, taaskasutatavatest komponentidest (XML varad).

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 Riigi Infosüsteemi Amet. "Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA". www.ria.ee. Originaali arhiivikoopia seisuga 7.04.2017. Vaadatud 07.04.2017.
 2. Justiitsiministeerium. "Avaliku teabe seadus". www.riigiteataja.ee. Vaadatud 07.05.2017.
 3. 3,0 3,1 3,2 Justiitsministeerium. "Vabariigi Valitsuse 28.02.2008 määrus nr 58 "Riigi infosüsteemi haldussüsteem"". www.riigiteataja.ee. Vaadatud 07.04.2017.

Välislingid

muuda