Remigratsioon

päritoluriiki tagasipöördumine

Remigratsioon on varem emigreerunud inimese, perekonna või inimeste rühma tagasiränne endisesse elupaika. Näiteks remigreerusid 19. sajandi esimesel poolel paljud kreeklased pärast töötamist ja rahaliste vahendite kogumist Ameerika Ühendriikidest tagasi kodumaale Kreekasse.

Vaata ka muuda