Relvakoda

Relvakoda on keskaegsetes kirikutes väike eeskoda lõunapoolse portaali juures, kuhu enne kirikusse sisenemist jäeti relvad

Korpo kiriku relvakoda (Soome, 15. sajand.)